CRE8 vit ram

CRE8  MARKETING

Projektledning & bollplank

Oavsett om du är stor eller liten så kan du vara i behov av ett bolla tankar och idéer om din marknadsföring. När ni ska göra förändringar behövs resurser och kompetens för att kunna genomföra dem och ibland finns varken kunskapen eller tiden internt. Ofta tar man sig igenom visionsarbetet och kommer fram till vad som behöver göras och förändras men tyvärr inte hur och av vem.  
 

  • Ska ni ta fram en ny webb lösning?
  • Behöver ni se över ert presentationsmaterial?
  • Ska ni byta logotype?
  • Behöver er marknadsavdelning stöd och ett bollplank?
  • Behöver ni hjälp att ta fram en ny marknadsstrategi och aktivitetsplan?
  • Har ert företag kört fast och behöver en extern marknadschef eller projektledning?
  • Är det dags att sätta igång NU!